Ilimmu


Tot de verbeelding sprekend wonen en werkenIlimmu realiseert vastgoedprojecten en participeert hierin, verhuurt woonruimte en bedrijfsruimte en adviseert en ondersteunt particulieren en andere partijen op dit gebied.Remco de Maaijer is algemeen directeur van Ilimmu. Hij heeft ruime ervaring in diverse rollen en meer dan een kwart eeuw ervaring in de volkshuisvesting.Hij is de helft daarvan actief in de studenten-huisvesting en de jongerenhuisvesting en hij heeft daarnaast vele jaren ervaring in de wetenschap en het lokale bestuur. Sinds enige jaren richt hij zich naast op bouwen en wonen ook op de zorg en de sport.

Ilimmu


Postbus 235


8250 AE Dronten


info@ilimmu.nl KvK 64312852 en 64318060